PERSONVERN

I enkle trekk:
Om en nettside samler inn, lagrer eller bruker data som er koblet mot en privat person i EU (Inkludert Norge) må følgende regler følges:
Fortell brukeren hvem du er, hvorfor du samler inn data, hvor lenge data er lagret, hvem som mottar informasjonen og hva den skal brukes til.

Før vi samler inn data skal det være en klar tillatelse fra privatperson.
La privatpersoner kunne få tilgang eller ha innsyn i data som er samlet inn.
La privatpersoner slette data.
La privatpersoner vite om sikkerhetshull når de skjer innen 72 timer.